Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering

Sommige mensen kunnen (tijdelijk) niet goed meer voor hun geld of goederen zorgen. Dit kan te maken hebben met een beperking of het hebben van heel veel schulden.

In dit geval is het mogelijk voor deze mensen beschermingsbewind aan te vragen om de mensen tegen zichzelf en tegen anderen te beschermen. Er kan op twee gronden een verzoek tot onderbewindstelling worden gedaan. Enerzijds op grond van een lichamelijke en/of geestelijke beperking of op grond van verkwisting en het hebben van problematische schulden. In dit laatste geval zal het bewind ook worden ingeschreven in een openbaar curatele- en bewindregister. Dit met als doel te voorkomen dat men zich nog dieper in de schulden steekt door onverstandige aankopen te blijven doen.
De bewindvoerder neemt onder toezicht van de kantonrechter het beheer van de financiële zaken over. De cliënt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken maar blijft handelingsbekwaam.

Er kunnen verschillende personen een verzoek doen voor een onderbewindstelling. Dit kan gedaan worden door de persoon zelf, de familie, verzorgers, medewerkers van de instelling waar de persoon verblijft of het college van B en W.

Bel mij terug

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk.

    Heeft u een vraag?

    Heeft u een vraag?

    Neem dan gerust contact met ons op

    Neem dan gerust contact met ons op

    Contactpagina openen